2016-09-30

Insatser ur verkligheten september 2016

Däckfirma

 

Entreprenad, Försök till inbrott

2016.09.01 Angered

Vid larm från platsen observeras personer inne på det inhägnade området. Väktare och polis skickas till platsen för kontroll. Man kunde då konstatera att personerna som tidigare observerats hade rivit runt bland kablage samt försökt att tillgripa två snöslungor; de blev avskräckta och lämnade platsen i samband med väktarens ankomst.

 

Bilverkstad, Inbrott

2016.09.01 Järna

Klockan 22:30 inkommer ett larm, på bild observeras en person hoppa över staketet och springa över området.Det är oklart vad som tillgrips på platsen men personen ses lämna med något i famnen från biluppställningen. Polis och väktare åker till platsen för kontroll.

 

Byggarbetsplats, Obehöriga på inhägnat område

2016.09.02 Stockholm

Två personer ses på området. Operatören ropar i högtalaren och väktare skickas till platsen för kontroll. Ingen person påträffas, då de skrämdes av att de var övervakade.

 

Elnätsdistribution, Försök till inbrott

2016.09.03 Helsingborg

Kameralarm inkommer med två personer på bild. Operatören ropar ut i högtalaren som finns på platsen, men de två personerna avlägsnade sig ej. Väktare och polis tillkallades och de två gärningsmännen greps på platsen.

 

Byggarbetsplats, Intrång/skadegörelse

2016.09.04 Motala

En person syns i bild inne på inhägnat område. Väktare skickas till platsen för kontroll, samtidigt som polisen meddelas. Efter genomsökning av området påträffar väktare och polis den person som tidigare observerats, varvid denne omhändertas av polisen. Väktare kan efter ytterligare kontroll observera att två jordfelsbrytare i ett elskåp var nedslagna.

 

Byggarbetsplats, obehöriga på inhägnat område

2016.09.04 Örebro

Kameralarm inkommer med tre personer som syns på bild, väktare och polis tillkallas. Polis och väktare är snabbt på plats och lyckas gripa fyra personer som befann sig på området.

 

Isolering för massaindustri, obehöriga på inhägnat område

2016.09.04 Kungälv

Två personer ses komma in på området och smyger runt fasaden med ficklampor. Väktare och polis skickas till platsen och griper personerna. Inga synliga skador på byggnaden då personerna ej hunnit ta sig in.

 

Byggnation, skadegörelse

2016.09.08 Älvsjö

Det första larmet inkommer kl 01:01 från en av kamerorna med en person på bild. Väktare kallas till platsen. Väktaren genomsöker området utan resultat och lämnar utan vidare åtgärd. Kort efter att väktaren har lämnat, inkommer ett larm igen kl 01:18. En person observeras nu på en av de andra kamerorna, då denne klättrar på en stege vid en container. Väktare anländer till platsen 01:28 och finner grinden uppbruten som han sedan lagar. Ingen gärningsman är kvar på området.

 

Byggnation, inbrott

2016.09.08 Älvsjö

Larm inkommer kl 4:10 från kamera med person på bild. Personen ses dra ut en kundvagn från byggnaden. Polis och väktare skickas till platsen. Polis söker genom området med hund och griper en person med kundvagnen i anslutning till området.


Skogsentreprenad, obehörig inom inhägnat område

2016.09.12 ÄTRAN

Klockan 23.20 ses flera personer på området som försöker få med sig däck. Väktare skickas för kontroll och polis meddelas. Efter rop i högtalare springer personerna från platsen. Vid väktarens ankomst är det ingen kvar på plats.


Byggnation, obehörig inom inhägnat område

2016.09.12 Örebro

Klockan 21:54 inkommer larm från en kamera och en person ses på bilden. Högtalare används och i samband med detta ses tre personer springa från platsen. Väktare och polis tillkallas och hittar två containrar som är uppbrutna. Utanför påträffas skottkärror och sopsäckar med verktyg som personerna tillgripit.


Guldsmed, rån.

2016.09.13 FALKENBERG

En person med yxa kommer in i butiken 12:49 och slår sönder montrar och plockar på sig smycken och försvinner. Kunden hann trycka på överfallslarmet och vi tillkallade både väktare och polis. Vi har försett polis med uppgifter samt bildmaterial kopplat till händelsen. Utredning pågår fortfarande.


Byggnation, obehöriga inom inhägnat område

2016.09.15 SPÅNGA

Klockan 03:13 bserveras tre personer inne på området där två går och lyser med ficklampor och den tredje går förbi nedanför kamera. Högtalare används och väktarutryckning påbörjas. Polis kontaktas och de skickar en patrull. Vid genomsök fanns ingen kvar på platsen och inga skador hittades.

 

Rörfirma, obehöriga inom inhägnat område

2016.09.16 KUNGÄLV

Larm inkommer 03:54 på kamera vid en parkering på baksida där två personer observeras. Väktare tillkallas till platsen för kontroll. Väl på plats påträffas två individer som försöker tjuvkoppla en bil på företaget bredvid. Personerna hålls kvar tills polis anländer till platsen.

 

 

Asfaltsanläggning, brand

2016.09.18 FALKENBERG

Larm inkommer klockan 08:32 på kameraövervakat område. Operatör observerar rökutveckling bakom en av lastbilarna. Väktare skickades till platsen och larmansvarig kontaktades. Vid ankomst konstaterar väktaren glöd i en tunna; åtgärd släckning.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00. Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63