2017-02-28

Insatser ur verkligheten februari 2017

Däckfirma

Obehöriga inom inhägnat område

2017.02.01, Däckverkstad, Skåne län
Två personer ses bära ut fälgar från området. Väktare och polis skickas till platsen. Polisen söker igenom området med hund och tar upp följe på en bil som ses i området; i samband med att de anländer. Kontaktperson meddelas som åker till platsen.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.02.01, Spårvagn/kollektivtrafik, Stockholms län
Larm inkommer på kamera och operatören ser en person på bild. Larmcentralen meddelar Trygghets-Centralen som direkt skickar en servicebil för kontroll. Väl på plats griper de en person och polis tillkallas.


Obehörig inom inhägnat område

2017.02.03, Mark och anläggning, Stockholms län
Person ses försöka slanga bränsle från maskin på området. Utrop i högtalaren görs och personen springer från platsen. Efter samtal med kontaktperson beslutas att väktare ska skickas för kontroll. När väktaren kom till platsen var ingen kvar på området och ingen åverkan upptäcks.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.02.04, Däckverkstad, Kronobergs län
Person ses rulla iväg två däck framför kamera vid grind. Väktare skickas för kontroll och polis meddelas. Vid väktarens ankomst påträffas personen som hålls kvar tills polisen anländer.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.02.04, Byggnation, Stockholms län
I kamera observeras tre personer gå innanför inhägnat område. Högtalare används och personerna lämnar området omedelbart. Väktare skickas och kontaktpersoner söks. Vid väktarens ankomst påträffas ingen kvar på platsen. Väktaren utför kontroll utan anmärkning och lämnar området.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.02.05, Entreprenad, Gävleborgs län
Larm inkommer av en person som går in på området och tar två dunkar spillolja. Väktare skickas till platsen och högtalare används. I samband med detta meddelas även polis som startar en avsökning. Vid väktarens ankomst befinner sig ingen kvar på platsen och dunkarna är kvarlämnade. Mindre hål i staketet observeras och lagas provisoriskt.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.02.05, Byggnation, Västernorrlands län
En person observeras hoppa över stängslet framför kameran. Högtalare används och väktare skickas till platsen. I samband med detta meddelas även polis som åker till platsen. Vid ankomst söker polis och väktare av området och påträffar en person som sedan omhändertas. Ingen yttre åverkan hittas på maskiner eller bodar.

 

Klotter

2017.02.05, Spårvagn/kollektivtrafik, Stockholms län
Två personer i varselkläder iakttas. Trygghets-Centralen meddelas. Därefter kommer fler personer in som inte har varselkläder. Trygg- C meddelas om även detta. Personer ses springa iväg strax innan vakt kommer in i lokalerna med hund. Visst klotter i verkstad konstaterades.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.02.06, Byggnation/Byggföretag, Västra Götalands län
Kameralarm inkommer där en person ses på området. Operatören ropar i högtalare. Väktare skickas till platsen för kontroll och kontaktpersonen meddelas. Vid ankomst påträffas en person med verktyg på sig. Väktare tillkallar polis som sedan griper personen.

 

Obehöriga inom övervakat område

2017.02.08, Byggnation/Byggföretag, Stora Höga
I kameran ses två personer på området som försöker bryta sig in i en lastbil. Väktare och polis skickas till platsen omedelbart. Vid ankomst grips en av gärningsmännen och polisen söker med hundpatrull efter övriga gärningsmän. Kontaktperson meddelas som tar sig ned till platsen och möter väktare och polis. Larmcentralen bistod med bildmaterial till polisen efter händelsen.

 

Inbrott

2017.02.09, Butik, Jönköpings län
Flera sektioner utlöser på inbrottslarmet och operatören kan med hjälp av kamerorna bekräfta att det är pågående inbrott med tre gärningsmän. Väktare och polis tillkallas genast till platsen.

 

Inbrott

2017.02.12, Veterinär, Stockholms län
Flera sektioner utlöser på inbrottslarmet och operatören kan med hjälp av kamerorna bekräfta att det är pågående inbrott med fyra gärningsmän. Väktare och polis tillkallas genast till platsen. De får även signalement på en bil som operatör ser i kameran.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.02.12 Byggnation Stockholms län
Kameralarm inkommer där en bil ses åka in på inhägnat område. Högtalare används och en väktare skickas till platsen efter samtal med kontaktperson.. Operatören gör ett försök till att använda högtalaren. Vid väktarens ankomst syns inte bilen till på området och väktaren gör en yttre kontroll. Ingen skada påträffas och väktaren lämnar utan vidare åtgärd.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.02.12 Byggnation/Byggföretag, Stockholms län
Person ses röra sig på området. Operatör ropar i högtalaren och väktare skickas för kontroll. Ingen person påträffas på området och inga tecken på skadegörelse förutom att det ligger en slängd kabel på marken. Väktaren lämnar platsen utan vidare åtgärd.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.02.12, Installationsföretag data, Skåne
Två personer ses klättra in på baksidan. Väktare och polis meddelas och skickas till platsen omgående. Operatören ser samtidigt att gärningsmännen plockar med sig kablar. Vissa av dessa hittades utanför staketet på baksidan. Vid polisens ankomst var personerna ej kvar på platsen.

 

Inbrott

2017.02.13, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Två personer ses röra sig inne på området och plocka bland olika saker. Väktare skickas för kontroll och polisen åker till platsen. På plats genomsöks området och två personer grips av polisen.

 

Snatteri

2017.02.15, Mataffär, Värmlands län
En ”Rädda barnen” bössa har blivit stulen; med hjälp av livekamerorna på plats kunde vi tillhandaha polisen med material så de fick fram ett bättre signalement på gärningsmännen.

 

Skadegörelse

2017.02.16, Djurfoderfabrik, Östergötlands län
En person ses klottra på fasaden. Högtalare används och väktare skickas till platsen för kontroll. Personen lämnar direkt efter utrop i högtalare. Vid väktarens ankomst befinner sig ingen kvar på platsen.

 

Inbrott

2017.02.16, Butik, Skåne
Larm inkommer från butikens rörelsedetektor. Väktare skickas till platsen och påträffar en dörr uppbruten. På livekamerorna utomhus kunde man se en bil som var av intresse för polisen.

 

Inbrott

2017.02.17, Butik, Jönköpings län
Larm inkommer från en rörelsedetektor. Ett pågående inbrott ses på livekamerorna. Väktare och polis skickas till platsen och konstaterar att gärningsmännen hade gjort hål i en vägg och tagit sig in på lagret.

 

Inbrott

2017.02.18, Skola, Stockholms län
Larm från två rörelsedetektorer inkommer till larmcentralen. På kameran konstaterarades inbrott. Väktare och polis skickas till platsen och påträffar dörren uppbruten. Signalement gavs till polisen.

 

Inbrott

2017.02.17, Timmerproduktion, Västerbottens län
Två personer observeras på kameran. Väktare skickas till platsen och polis meddelas. Vid väktarens ankomst var polisen redan på plats. Vid genomsökning av området upphittas objekt som misstänks stulna från området. Väktare skyddstäcker ett trasigt staket.

 

Obehörig på inhägnat område

2017.02.18, Församling, Skåne
På kameran observeras en person. Polis meddelas och väktare skickas. Vid väktarens ankomst är polisen redan på plats och har gripit personen.

 

Inbrott

2017.02.19, VVS grossist, Stockholms län
Larm inkommer från flera rörelsedetektorer. På livekamerorna ser man ett pågående inbrott. Väktare och polis åker till platsen och finner en dörr uppbruten.

 

Inbrottsförsök

2017.02.19, Däckverkstad, Skåne
Två personer kunde ses rota i en däck-hög på livekamerorna och lysa med en mobillampa, varpå väktare och polis tillkallades. Polisen kunde gripa de två gärningsmännen på bar gärning och väktare anslöt strax efter. Gärningsmännen skulle ta däck från den öppna containern.

 

Obehöriga på inhägnat område

2017.02.20, Bilhandlare, Skåne
Två personer observeras på kameran. Högtalare används och väktare skickas till platsen för kontroll. Personerna ses sedan gå igenom området med ett sopkärl. Högtalaren används ytterligare en gång och personerna springer ifrån platsen.

 

Inbrottsförsök

2017.02.21, Restaurang, Stockholms län
Larm inkommer från två rörelsedetektorer. På kameran kunde man se en person som var inne I restaurangen. Polisen kunde snabbt meddelas om signalement på den obehöriga och de skickade omgående en patrull till platsen.

 

Inbrott

2017.02.21, Återvinningscentral, Västerbottens län
En person kunde ses på området varpå operatör gjorde tillrop via högtalaren men personen lämnade ej. Polis och väktare tillkallades. Vid väktarens och polisens ankomst kunde ingen person påträffas till en början. Efter en tids letande fick de senare tag på personen. Gärningsmannen hade tillgripit en kabel och ett par gamla skor. Polis tog med sig gärningsmannen.

 

Inbrott

2017.02.2, Matbutik, Skåne
Larm inkommer från butikens rörelsedetektorer. Via livekameran kan man se ett pågående inbrott där gärningsmannen plockar på sig cigaretter. Polis och väktare var snabbt på plats.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.02.23, Bilhandlare Linköping
Två personer observeras på området via kameran. Väktare samt polis skickas till platsen som genomsökte området. Polis följde spåret med hund och hittade ett uppklippt staket.

 

Skadegörelse

2017.02.24, Bilhandlare, Stockholms län
Två personer observeras på kamerorna. Högtalaren används operatören och väktare skickas till platsen och polis meddelas. En av gärningsmännen grips av polis. Finns åverkan på plats i form av skadade fordon.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.02.25, Byggarbetsplats, Västmanlands län
Två personer ses i kameran. Väktare och polis skickas till platsen. Vid polisens ankomst träffar de på två ungdomar som gått in i byggnaden. De avvisas från platsen. Området genomsöks och ingen övrig åverkan verkar finnas.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.02.26, Byggarbetsplats, Värmlands län
En person observeras på området via kameran. Högtalaren används av operatören och väktare skickas för kontroll. Vid väktarens ankomst ser man att staketet är uppbrutet.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.02.26, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Tre personer observeras på området via kameran. Väktare skickas till platsen. Vid väktarens ankomst påträffas de tre personerna varav en av dem springer iväg. Det finns klotter på området men väktaren kan inte avgöra om detta är nytt. Finns även en öppning i staketet som väktaren täcker igen.

 

Inbrott

2017.02.26, Grossist, Stockholms län
Larm inkommer från sex rörelsedetektorer. På livekamerorna kan man se ett pågående inbrott. Polis och väktare åker till platsen och griper gärningsmannen.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.02.26, Däckverkstad, Kronobergs län
Två personer observeras på området via kameran. Väktare skickas till platsen för kontroll. Vid väktarens ankomst upptäcks ett hål i staketet som väktaren täcker igen.

 

Inbrottsförsök

2017.02.26, Byggarbetsplats, Stockholms län
En person observeras på området via kameran. Högtalaren används av operatören och väktare skickas till platsen. Vid väktarens ankomst påträffas två personer som springer från platsen. En container är uppklippt. Väktare trycker igen dörren till denna. Gärningsmännen verkar inte ha fått med sig något.

 

Inbrottsförsök

2017.02.27, Byggarbetsplats, Stockholms län
En person observeras på området via kameran. Väktare skickas till platsen. Vid väktarens kontroll ser det ut som att personen rotat i en container. Väktaren påträffar personen utanför området och meddelar polis.

Vilken säkerhetslösning passar ditt företag?
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00. Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63