2017-03-28

Insatser ur verkligheten mars 2017

Butik

Obehörig inom inhägnat område

2017.03.01, Däckverkstad, Södermalands län
En person observeras på inhägnat område. Väktare skickas till platsen. Polis och kontaktperson meddelas. Staketet var uppklippt in till området. Gärningsmannen kunde gripas av Polis på plats.


Obehörig inom inhägnat område

2017.03.02, Industri, Västra Götalands län
Person observeras inom skyddat område med ficklampa som han lyser med genom fönstret på en byggbarrack. Högtalare används och väktare skickas. Ingen är kvar på platsen vid väktarens ankomst och det finns ingen åverkan på området.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.03.02, Nybyggnation, Västra Götalands län
En person med ficklampa observeras på området. Väktare och Polis skickas till platsen. När Polisens hundpatrull söker av området tillkännagav sig personen och han kunde gripas.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.03.03, Maskinstation, Västra Götalands län
Två personer observeras på inhägnat område. Väktare och polis kallas till platsen och högtalaren används. Vid högtalaranrop avviker männen från platsen. Polis söker av området med hund men ingen är kvar. Väktare lagar det uppklippta staketet in på området och kontaktperson meddelas om detta.

 

Obehöriga inom inhägnat område

 

2017.03.03, Nybyggnation Skåne län, obehöriga inom inhägnat område (21:35)
Tre personer observeras på inhägnat område. Högtalare används och väktare samt polis kallas till platsen. Alla tre gärningsmän grips på plats innan de hunnit göra någon åverkan.

Obehörig inom inhägnat område

2017.03.03, Återvinningsstation, Västerbottens län
Tre personer observeras på inhägnat område under kontrolltid. Högtalare används och polis samt väktare kallas till platsen. Polisen kunde gripa de tre gärningsmännen på en gång och vid undersökning av området upptäcktes två uppklippta hål i staketet. Kontaktpersoner meddelas.


Intrång & Stöld

2017.03.04, Maskinstation, Stockholms län

Kameralarm inkommer där en person vistas på inhägnat område. Högtalaren används och väktare och polis kallas till platsen. Vid ankomst grips en person för olaga intrång och förberedelse för stöld. Uppklippt stängsel lagas av väktare. Två 20-litersdunkar med diesel hittas på platsen och lämnas kvar så att de står där kameran ser dem tydligt.

 

Inbrott

2017.03.05, Återvinningscentral, Kronobergs län
Två personer observeras på inhägnat område via livekameran. Väktare och polis skickas till platsen. Gärningsmännen hade klippt upp stängslet på baksidan och tagit sig in den vägen och de verkar även ha lämnat samma väg. Polis fortsatte sökandet i skogen med hundpatrull.

 

Inbrott

2017.03.05, Bilhandlare, Västernorrlands län
Kameralarm inkommer där en person vistas på inhägnat område. Väktare och polis skickas till platsen. Vid ankomst påträffas ett hål i staketet samt bortslitna extraljus från bilar. Området genomsöks av polispatrull med hund.

 

Inbrott

2017.03.07, Återvinningsstation, Västra Götalands län
En person vistas på inhägnat område. Väktare och polis skickas till platsen. Vid ankomst bekräftas att minst två lastbilar har slangats.

 

Inbrott

2017.03.07, Lastbilsuppställning, Västra Götalands län
Operatör observerar två personer på inhägnat och larmat område. Väktare och polis tillkallas omedelbart till platsen. Operatören uppmärksammar att personerna slangar bensin i flertalet dunkar. Vid ankomst greps två män av polisen och två andra män blev avvisade från platsen. Gärningsmännen hade klippt upp stängslet som väktarna åtgärdade.

 

Inbrottsförsök

2017.03.07, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Operatör observerar två personer på larmat och inhägnat område. Väktare tillkallas. Vid ankomst påträffas två personer som blir kvarhållna tills polis anländer. Männen greps av polisen. Man kunde konstatera att inget hann att bli tillgripet.

 

Inbrott

2017.03.08, Hotell, Västra Götalands län
En person observeras på inhägnat område. Väktare skickas till platsen. Dörren på innergården stod på kolven när väktare anländer och brytmärken upptäcks på dörren. Väktaren stängde och låste dörren.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.03.10, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Operatören observerar tre personer på inhägnat och larmat område. Personerna befinner sig i den blåa containern. Väktare och polis tillkallas omedelbart. Vid ankomst påträffas inga personer på platsen och man kunde heller inte se någon åverkan. Polis var också på plats och gjorde en kontroll.

 

Inbrottsförsök

2017.03.12, Bilverkstad, Stockholms län
Operatör observerar tre personer på inhägnat och larmat område. Personerna försökte bryta sig igenom grinden. Väktare tillkallas omedelbart. Vid ankomst påträffades inga personer kvar på plats, dock upptäcktes ett hål i staketet. Väktaren lagade hålet tillfälligt.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.03.12, Byggarbetsplats, Skåne län
En person observeras på området. Väktare skickas, högtalare används och polis meddelas. Vid väktarens ankomst påträffas gärningsmannen. Väktaren håller kvar personen tills polis anländer. Gärningsmannen omhändertags sedan av polis.

 

Inbrottsförsök

2017.03.14, Byggarbetsplats, Stockholm län
Kameralarm inkommer där två personer ses på området. Polis och väktare skickas till platsen. Området genomsöks med hund, men ingen hittas. Väktare och polis lämnar. Personerna ses igen, så väktare tillkallas på nytt. Väktare upptäcker att personerna klippt upp hänglåset till en container.

 

Inbrott

2017.03.14, Bilverkstad, Skåne län
En person observeras stjäla en motorcross inne på lagret. Väktare skickas och polis meddelas. Vid väktarens ankomst påträffas motorcrossen utanför lokalen. Väktare och polis gör en kontroll tillsammans med kund. Finns även en krossad ruta på plats och väktaren skyddstäcker det.

 

Inbrott

2017.03.16, Kontorsfastighet, Västra Götalands län
Fem personer observeras plocka högspänningskablar ifrån en container framför kameran. Väktare skickas till platsen och polis meddelas. Vid ankomst springer personerna från platsen.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.03.16, Fordonsverkstad, Södermalands län
Person ses på området. Väktare skickas till platsen för kontroll. Vid ankomst upptar väktaren jakt på gärningsmannen och tillkallar polis. Tyvärr kom gärningsmannen undan. Väktare och polis genomsöker området och upptäcker flertalet hål i staketet.

 

Inbrott

2017.03.17, Maskinhall, Skåne län
Person ses krypa igenom staketet. Väktare skickas till platsen för kontroll. Vid ankomst påträffas ett uppklippt staket. Troligtvis har gärningsmannen stulit batterier som ska ha funnits utomhus.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.03.17, Privatperson, Örebro län
Två personer observeras på kameran. Väktare skickas till platsen för kontroll och högtalare används. Personerna blir då skrämda av utropet och ses springa ifrån området.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.03.19, Metallåtervinning, Jönköping län
Två personer ses på området. Väktare skickas till platsen för kontroll och även polisen meddelas. Vid ankomst hittar väktaren ett hål i staketet.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.03.19, Byggarbetsplats, Stockholm län
Två personer ses vid containern och såg ut som de hade öppnat den. Väktare samt polis skickas till platsen för kontroll. Vid ankomst lyckas personerna fly. Väktare och polis söker av området.


Vilken säkerhetslösning passar ditt företag?
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00. Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63