2017-05-02

Insatser ur verkligheten april 2017

Byggnation

 

Obehörig på inhägnat område

2017.03.28, Entreprenadföretag, Jönköpings län

Vid midnatt inkommer kameralarm till larmcentralen. En person observeras gå in mellan lastbilarna som står uppställda på plats. Väktare skickas för kontroll och polisen meddelas. Väktaren är snabbt på plats och personen springer från området. Polisen kommer till platsen och söker av området tillsammans med väktare. Ingen åverkan finns, men man finner 10 st tomma dunkar som troligvis skulle ha använts till att slanga diesel.

 

Obehöriga på inhägnat område

 

2017.03.29, Nyetablering, Skåne län
Klockan 23.30 inkommer kameralarm till larmcentralen. På bild observeras två personer som går in på området. De går fram till en container som står på området och försöker bryta sig in i denna. Operatör ropar i högtalaren som finns på plats och personerna lämnar området omedelbart. Väktare åker fram till platsen för kontroll och påträffar en skadad containerdörr som stängs och lagas.

 

Obehöriga på inhägnat område

 

2017.04.01, Nyetablering, Östergötlands län
Två personer observeras på inhägnat, larmat område under kontrolltid. Operatör ropar i högtalaren som finns på plats och väktare kallas till platsen. Väktare söker av området med hund men ingen person är kvar på platsen och ingen åverkan finns.

 

Obehörig på inhägnat område

2017.04.05, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Klockan 00:56 inkommer larm från kameran. På bild syns en person med mörka kläder. Väktare skickas till platsen för kontroll. Vid ankomst genomsöker väktaren bygget med hund och påträffar en person uppe på byggställningarna. Personen hoppar över ett staket och springer från platsen. Väktaren fortsätter genomsöka området men påträffar ingen skadegörelse.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.04.05, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
En person observeras gående inne på skyddat område och väktare skickas till platsen för kontroll. Utöver detta meddelas även polisen som beslutar sig för att åka med. På plats påträffas två personer som omhändertas av polisen.

 

Inbrottsförsök

2017.04.06, Byggarbetsplats, Södermaland län
En person observeras gående inne på skyddat område och väktare skickas till platsen för kontroll. Utöver detta meddelas även polisen som beslutar sig för att åka med. Vid ankomst påträffas två personer som sedan omhändertogs av polisen.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.04.08, Återvinningscentral, Gävleborgs län
En person syns på bild via livekameran. Operatören ropar i högtalaren och väktare skickas till platsen. Personen avlägsnar sig men kommer tillbaka in i bild med ytterligare personer. Polis meddelas. Väktare kommer till platsen och finner en person på plats. Väktaren tog hand om påträffat gods och låste in det.

 

Inbrott

2017.04.08, Åkeri, Västra Götalands län
Larm inkommer från kameran där ett ljus från en ficklampa observeras mellan dragbil och släp på området. Väktare och polis skickas till platsen. Inbrott i lastbil kunde konstateras men ingen person påträffades på området.

 

Inbrott

2017.04.08, Gårdsbutik, Skåne län
Larm inkommer från kameran. En kvinna går in på område och plockar på sig blommor. Går iväg och återkommer ytterligare en gång och plockar på sig några blommor igen. Väktare skickas till platsen för kontroll.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.04.10, Byggarbetsplats, Kronobergs län
Larm inkommer från kameran och personer syns på bild. Högtalare används av operatören som ser de springa iväg. Fyra väktare anländer till platsen där de ser två personer springa iväg. Väktarna kan konstatera nedtrampat staket på baksidan i övrigt är det ingen åverkan.

 

Inbrottsförsök

2017.04.12, Produktionsindustri, Skåne län
En bil kör in på kameraövervakat område. En person kliver ur bilen och börjar lasta bilen med virke. Väktare tillkallas för kontroll. När väktaren anländer är personen på väg att lämna. Väktaren ber personen att lasta av virket. Polis tillkallas till platsen och tar över gripandet.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.04.16, Återvinningscentral, Hallands län
Kameralarm inkommer där en person vistas på området. Högtalaren används och väktare skickas till platsen. Vid ankomst påträffas en man, 76 år gammal, som inte kan förklara vad han gör på området. Polisen tillkallas och avvisar mannen ifrån platsen. Inget var synbart tillgripet eller skadat.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.04.16, Byggarbetsplats, Södermaland län
Kameralarm inkommer där person vistas på inhägnat område. Väktare skickas till platsen för kontroll. Vid väktares ankomst ses personen springa ifrån området. Platsen söks av utan synbara tecken på skador.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.04.16, Metallåtervinning, Västra Götaland län
Kameralarm inkommer där en person vistas på inhägnat område. Väktare skickas till platsen för kontroll. Vid väktares ankomst ses personen springa ifrån området. Platsen söks av utan synbara tecken på skador.

 

Inbrott

2017.04.21, Byggarbetsplats, Södermalands län
Tre personer observeras på kamera. Väktare skickas och polis meddelas. Personerna ses lämna området med tillgripet föremål. Vid väktarens och polisens ankomst upptäcks ett uppklippt staket. Inga personer påträffas. Väktaren skyddstäcker staketet och lämnar platsen.

 

Inbrott

2017.04.22, Lastbilsverkstad, Skåne län
En person ses slanga diesel på larmat område. Operatör ropar i högtalaren. Väktare och polis skickas till platsen. Vid deras ankomst påträffas ingen person. Polisen beslagtar två dunkar diesel utanför larmat område. Skada på staketets överkant observeras. Väktare lämnar utan vidare åtgärd.

 

Skadegörelse

2017.04.23, Byggarbetsplats, Stockholms län
Sex personer observeras på larmat område. Väktare och polis skickas till platsen. Vid ankomst påträffas fem personer som grips. Väktare upptäcker försök till att såga upp container vid parkering. Väktaren lämnar utan vidare åtgärd.


Inbrott

2017.04.23, Liftuthyrning, Uppsala län
Fyra personer verifieras via kamera varav en av personerna tar sig in genom ett hål i staketet. Väktare och polis tillkallas till platsen. Personen tillgriper ett bilbatteri och samtliga personer lämnar sedan platsen. Väktare och polis genomsöker området med hund men inga personer påträffas på plats.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.04.24, Liftuthyrning, Stockholms län
Två personer ses på larmat område. Väktare och polis skickas till platsen. Vid ankomst grips en person. Väktaren lämnar utan ytterligare åtgärd.

 

Slangning

2017.04.24, Entreprenad, Västra Götalands län
Två personer observeras med slang och dunk i kameran. Högtalaren används, väktare skickas till platsen och polis meddelas. Vid väktarens ankomst står bränslelocket till en av traktorerna öppen vilken väktaren stänger. Vid kontroll upptäcks även ett hål i stängslet som väktaren lagar provisoriskt.

 

Inbrott

2017.04.25, Logistik/maskinpark, Jönköping län
En person observeras på området i kameran. Personen går in i en container och flera byggbodar. Väktare och polis skickas till platsen. Personen påträffas på området och grips av polis. Staketet är uppklippt vilket väktaren lagar temporärt.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.04.25, Bilhandlare, Gävle
Tre personer ses på larmat område. Väktare och polis skickas till platsen. Vid ankomst påträffas tre personer som grips. Gärningsmännen har befunnit sig i en olåst bil. Skada i staketet upptäcks. Väktaren lämnar utan vidare åtgärd.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.04.26, Billackering, Örebro län
Larm inkommer från kameran där en person syns gå inne på området. Operatören ropar i högtalaren utan resultat varpå väktare och polis skickas till plats. Polis ankommer kl 02:37. Gärningsmannen är då kvar på området men ser att polisen kommit. Denna springer då och tar sig över staketet. Polis söker med flera patruller samt med hund utan resultat. Väktarna hittar tre uppklippta hål i staketet som de provisoriskt lagar.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.04.28, Byggarbetsplats, Hallands län
Ett larm inkommer från kameran vid huvudingången och två yngre killar kliver in i byggnaden. Väktare skickas till platsen för kontroll och hittar två killar som åker omkring på två truckar. Väktare tillkallar polis till platsen och lämnar över ärendet till polisen.

 

Inbrott

2017.04.28, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Larm inkommer på kameran där fem personer observeras rota i en container. Operatören ropar i högtalaren. Väktare samt polis skickas samtidigt till platsen. Vid ankomst söks området av med hundpatrull utan att någon påträffas kvar på platsen. Vid 00:15 tiden observerar återigen operatören personer vid containern och väktare samt polis skickas för kontroll.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.04.30, Gasolåterförsäljare, Värmlands län
En person observeras inne på inhägnat område. Högtalaren används för att påkalla personens uppmärksamhet. Utöver detta skickas väktare till platsen för kontroll, samt meddelas polisen. Polis och väktare söker igenom området utan att påträffa någon person. De kan konstatera att det finns flertalet hål i staket. I övrigt observeras ingen skadegörelse.

 

Stöld

2017.04.30, Byggarbetsplats, Stockholms län
Kameralarm inkommer där två personer syns gå in på larmat område. Väktarutryckning påbörjas och polis meddelas. Personerna syns bära ut material från området. Gärningsmännen har hunnit lämnat platsen men hann inte få med sig de fyra fönster som de burit ut.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.04.30, Lager/verkstad, Stockholms län
Kameralarm inkommer där två personer syns gå på larmat område. Väktare och polis kallas till platsen. Vid polisens ankomst är gärningsmännen fortfarande kvar på plats. Gärningsmännen försöker gömma sig, dock utan framgång då polisen har en hundpatrull med sig. Bägge gärningsmännen grips på plats. Väktare söker av området och hittar då ett hål i staketet som han lagar tillfälligt. Inga övriga skador hittas på plats.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.04, Förskola, Östergötlands län
Flera personer observeras på taket via livekameran. Väktare tillkallas till platsen. Två personer grips och överlämnas till polisen.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.05, Markentreprenad, Stockholms län
Vid midnatt inkommer ett kameralarm. Två personer ses röra sig längst med containrarna. Operatör påbörjar en väktaråtgärd och ringer polis. Vid polis och väktarens ankomst påträffas två personer som stämmer in på signalementet på de som varit på området.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.05, Mataffär, Blekinge län
Person observeras på taket. Väktare och polis tillkallas till platsen. Vid ankomst påträffas fem-sex personer som varit på taket. Polis samtalar med dessa personer och väktare lämnar utan vidare åtgärd.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.05, Skola, Stockholms län
Vid 22:52 inkommer ett kameralarm. Två ungdomar ses springa på taket. Operatör ropar i högtalaren och ungdomarna springer därifrån. De lämnar ena dörren öppen till en av stegarna. Väktare skickas till platsen. Ungdomarna kommer tillbaka till skolgården. Väktaren kommer till platsen 23:01 och pratar med ungdomarna, efter det stänger han igen dörren och lämnar platsen.

 

Inbrott

2017.05.08, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
En person observeras inom inhägnat område. Väktare och polis tillkallas. Gärningsman ses bära iväg på vita rör. När väktare och polis ankommer till platsen hittas en vit bil med öppen bagagelucka där rören ligger. Väktare och polis söker av platsen och närliggande skog med hund men ingen person påträffas. Bilen beslagtas av polis och bärgas från området.

Vilken säkerhetslösning passar ditt företag?
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00. Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63