2017-05-30

Insatser ur verkligheten maj 2017

Bygg

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.09, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Vid 00:48 inkommer ett kameralarm där två personer ses gå förbi containrarna på området. Operatör ropar i högtalare och ringer kontaktperson. Väktarutryckning påbörjas och vid väktarens ankomst söks området av, ingen person påträffas.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.10, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Tre personer observeras inom inhägnat område. Väktare och polis tillkallas. Vid ankomst kan väktare gripa en av personerna och polis börjar spåra efter de andra gärningsmännen med hund. Efter kontroll av området kan ingen åverkan påträffas och väktare lämnar.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.11, Bärgningskår, Västmalands län
Klockan 23:49 inkommer larm från kamera. På bild syns tre personer gå runt vid bilarna överst i bild. Operatör använder högtalaren och personerna åker snabbt därifrån. Polis och väktare skickas till platsen för kontroll. Vid ankomst påträffas varken bilen eller personerna.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.11, Lagerverksamhet, Hallands län
Klockan 23:31 inkommer larm från kamera. På bild syns två personer gå in på området genom staketet. Högtalare används och väktare skickas till platsen. Personerna avlägsnar sig direkt efter att högtalaren använts. Väktaren gör en kontroll av området och lagar staketet.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.12, Kyrka, Hallands län
Operatör observerar två personer på larmat och inhägnat område. Väktare och polis tillkallas för kontroll. Vid ankomst påträffades två män som polisen sedan kunde gripa.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.12, Byggarbetsplats, Östergötlands län
Två personer vistas på larmat område. Operatören ropar i högtalaren. Väktare och polis kallas till platsen. Vid ankomst påträffar de inte någon person. Gärningsmännen hade kastat över en rulle med isolering som väktaren kastade tillbaka.

 

Inbrott

2017.05.12, Byggarbetsplats, Blekinge län
Larmoperatören ser en person med ficklampa inne på larmat område. Väktare och polis tillkallas. Polisen söker igenom området med hund och lyckas gripa en gärningsman. Väktare upptäcker stort hål i staket som sedan meddelas till kontaktperson.

 

Inbrott/stöld

2017.05.13, Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Operatör observerar en person på larmat och inhägnat område. Väktare och polis tillkallas för en kontroll. Vid ankomst påträffar väktaren gärningsmannen i skogsdungen utanför området. Polisen griper gärningsmannen och man hittar även stöldgodset som var gömt i skogen.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.13, Byggarbetsplats, Skåne län
Klockan 02:14 inkommer larm från kamera. På bild syns två personer gå runt vid containrar. Polisen tillkallas till platsen som sedan på plats grep två personer efter genomsök med hund inne på området. Det hittades två uppbrutna containrar som utryckningsväktaren stängde igen.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.05.13, Byggarbetsplats, Stockholms län
Klockan 22:32 inkommer larm från kamera C2 Överblick. På bild syns en person som går in på området. Väktare skickas till platsen för kontroll. Vid ankomst påträffar väktaren personen som springer väldigt fort från platsen. Ingen annan åverkan påträffas.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.05.14, Byggarbetsplats, Kronobergs län
Operatör observerar en person på larmat och inhägnat område som klättrar i kranen. Väktare tillkallas för kontroll. Vid ankomst påträffades personen på plats. Personen i fråga erkände olaga intrång.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.05.14, Skola, Stockholms län
Klockan 02:28 inkommer larm från kamera. På bild syns en person som håller på vid fasaden. Väktare och polis tillkallas till platsen för kontroll. Polisen konfronterar personen och pratar med dom och släpper dom sedan efter samtalet. Väktaren gör en kontroll av fasad och allting var helt.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.18, Byggnation/Murning Västra Götalands län
Flertalet personer ses springa över bakgården via livekameran. Väktare skickas till platsen för kontroll och polis meddelas. Vid ankomst möter väktaren flertalet polispatruller som är på plats för att avvärja en större uppgörelse mellan supportrar. Troligtvis personer som flytt över bakgården.

 

Inbrott

2017.05.19, Återförsäljare av båtar m.m. Västerbottens län
Operatör observerar två personer på larmat och inhägnat område. Väktare och polis tillkallas omedelbart till platsen. Vid väktarnas ankomst påträffades personerna på platsen och väktarna höll kvar gärningsmännen tills polisen anlände och grep dem. Gärningsmännen hade klippt upp ett hänglås till en utav släpvagnarna, men ingen annan åverkan fann man på platsen.

Obehörig inom inhägnat område

2017.05.19, Fastighetsbolag Södermalands län
En person ses på kameran. Kontakpersonen meddelas och väktare och polis skickas till platsen. Vid ankomst påträffas en påverkad person som påstår att han hyr förråd på platsen. Personen bar på en yxa och slagträ. Polis avvisar mannen från platsen.

 

Obehörig inom inhägnat område

2017.05.20, Bilverkstad Södermalands län
En person observeras på kameran. Operatören använder högtalaren och väktare skickas till platsen för kontroll. Även polis meddelas som åker till platsen. Vid ankomst grips en person av polisen.

 

Obehöriga inom inhägnat område

2017.05.20, Byggnation/Betong Södermalands län
Larm inkommer när tre personer ses på larmat område via livekameran. Väktare skickas till platsen och polis meddelas. Vid ankomst grips personerna av polis. Ingen åverkan kan hittas.

 

Inbrott

2017.05.23 Blomsterhandel, Västernorrlands län
En person observeras via kameran då denne befinner sig på inhägnat område. Väktare skickas till platsen och polis meddelas. Väktare och polis söker tillsammans av området och finner två personer som varit inne och stulit varor. Båda gärningsmännen grips på plats.

 

Obehöriga personer på plats

2017.05.23 Byggarbetsplats, Jönköpings län
Kameralarm inkommer där en bil syns på larmat område. Två personer kliver ur bilen. Väktare och polis kallas till platsen. Samtidigt meddelas kontaktperson, som uppger att denne sover på området. Larmoperatörerna delar sedan upp sig, den ena har kontakt med polis och kontaktperson på plats och en annan håller kontakt med utryckningsväktaren. Samarbetet leder till att båda gärningsmännen grips i en närliggande by.

 

Obehörig person på plats

2017.05.26 Nyetablering, Stockholms län
Två personer observeras på larmat område. Högtalaren används av operatör som finns på plats för att uppmana personerna att lämna området. Väktare skickas för kontroll. Grinden till området står öppen vid väktarens ankomst. Området genomsöks men ingen person är kvar och ingen åverkan eller skadegörelse finns. Väktare låser grinden och lämnar sedan platsen.

 

Inbrott

2017.05.27 Plåtslageri, Jönköpings län
En person observeras på inhägnat område. Väktare och polis kallas till platsen. Vid ankomst får väktaren fatt i gärningsmannen som plockat elkablar och metalldelar i två påsar. Gärningsmannen grips sedan av polis på plats, som också beslagtar påsarna som bevismaterial. Väktare lagar provisoriskt de hål som gärningsmannen gjort i staketet.

 

Obehöriga personer på plats

2017.05.28 Byggarbetsplats, Västra Götalands län
Tre personer observeras på området. Efter att högtalaren används för att uppmana personerna att omedelbart lämna området, skickas väktare och polis till platsen. Polis och väktare genomsöker området och lyckas gripa en av gärningsmännen. Personerna har inte hunnit göra någon åverkan på plats.

 

Obehöriga personer på plats

2017.05.28 Byggarbetsplats, Skaraborgs län
Två personer observeras på området. Väktare och polis kallas till platsen för kontroll och vid ankomst påträffas två ungdomar. Legitimationskontroll utförs och ungdomarna avvisas sedan från området.

 

Inbrott

2017.05.28 Byggarbetsplats, Västra Götalands län
En person observeras på inhägnat område. Efter rop i högtalare skickas väktare och polis till platsen. Vid ankomst påträffas en person som försökt stjäla koppar på området. Personen avvisas från platsen av polis.

Vilken säkerhetslösning passar ditt företag?
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00. Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63