2017-11-10

Guide: Skaffa brandskydd för företaget – allt du behöver veta

Trigg - dimgenerator

Ett bra brandskydd upptäcker rökutveckling och brand så tidigt som möjligt, så att branden kan släckas snabbt och skadorna minimeras. Men vad är egentligen ett bra brandvarningssystem och vad bör man veta när man ska upprätta ett brandskydd för företaget?

Redan vid en första sökning av ”brandskydd” kan resultatet vara svindlande. Nätet är fullt av rekommendationer, utbildningar, normer och regler. Men för dig som ska upprätta brandskydd för företaget kan det bli svårt att få grepp om vilken information du söker. Den här artikeln syftar till att guida dig genom de frågeställningar du behöver ta i beaktning inför upprättande av ett brandskydd.

 • Vad består ett brandskydd av?

Brandskydd är ett brett begrepp som lättast sammanfattas som ett förebyggande brandförsvar för fasta anläggningar. Lär dig skillnaden mellan begreppen aktivt- och passivt brandskydd.

Passivt brandskydd: Täcker brandfasta material och är generellt redan inbyggt i byggnaden. Vad som ingår i det passiva brandskydds-begreppet är exempelvis att byggnaden är försedd med effektiva utrymningsvägar eller att bjälkar och väggar består av material som uppfyller kraven på avskiljande förmåga vid brand.

Aktivt brandskydd: Är det brandskydd som startar när branden bryter ut. Här hittar du brandvarningssystem som exempelvis, sprinklers, nödbelysning, brandlarm m.m. och det är också här som man som företagare ofta har störst möjlighet att påverka. Kom ihåg att ett fungerande aktivt brandskydd består av dels en teknisk del men en organisatorisk del som båda är viktiga för att helheten ska fungera.

 • Vad vill du ska hända när larmet går?

Såklart vill du att brandkåren så snabbt som möjligt tar sig till platsen och släcker en eventuell brand. Men det är viktigt att komma ihåg att indicier inte räcker som underlag för att en utryckning ska ske. Väljer du ett enklare system med brandvarnare eller rökdetektorer som inte är uppkopplade till larmcentral, innebär det att utryckningen alltid är ett steg bort. När larmet går måste någon ta reda på vad som hänt och larma räddningstjänsten.

Mer info om brandvarningssystemet hittar du här:

 • Vilka rutiner och kunskaper bör de anställda ha?

Eftersom att det är enklare att stoppa en brand i tidigt skede, vilket också ger mindre skador, är det till stor fördel om alla anställda har den kompentens som krävs för att snabbt kunna agera vid brand. Genom upprepade utbildningsinsatser kan man på sikt bidra till en mer vaksam företagskultur som minskar risken för brand. På Brandskyddsföreningens webbplats hittar du utbildningar för företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i brandsäkerhetsarbetet. I utbildningarna ingår bl.a:

 • Vilket ansvar du och andra på företaget har för brandskyddet
 • Hur ni känner igen och kan förebygga brandrisker
 • Om hur själva brandförloppet går till
 • Hur man kan agera säkert vid olika scenarier
 • Innebörden av en god utrymningsplan.
 • Övrig info: Hantering av brandfarliga vätskor och gaser

Om din verksamhet hanterar brandfarliga vätskor, gaser eller verkar inom annan riskzon som påverkar brandsäkerheten kan du komma att behöva söka tillstånd hos kommunen. Om du är osäker på hur företagets verksamhet förhåller sig, rekommenderar vi att du först besöker Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap där du hittar föreskrifter och information om vilka regler som gäller.

 • Vilken lösning passar bäst för ditt företag?

Oavsett vilken typ av verksamhet ditt företag verkar inom är ett brandvarningssystem en av hörnstenarna i företagets säkerhetssystem. Här hittar du det brandskydd som passar just ditt företag: https://www.securitasdirect.se/foretagslarm/brandlarm.html#1

STATISTIK SVERIGE

Antalet dödsbränder år för år.

- siffror hämtade från brandskyddsföreningen.se

2010 - 123 dödsbränder

2011 – 96 dödsbränder

2012 – 90 dödsbränder

2013 – 86 dödsbränder

2014 – 73 dödsbränder

2015 – 93 dödsbränder

2016 – 100 dödsbränder

Räkneexempel: Samhällets kostnader för produktionsbortfall vid brand.

I en rapport från 2005 uppskattar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att produktionsbortfallet p.g.a. av brand, uppnår nästan 600 miljoner kronor.

Produktionsbortfallet är ett värde uträknat som en följd av skador, dödsfall, lång- och kortvarig frånvaro. Av summan uppskattas 441 miljoner kronor vara föranlett av det totala antalet dödsfall, vilket 2005 var 109 st.

Vilken säkerhetslösning passar ditt företag?
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor

 • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

 • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00. Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

 • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet.

 • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63