Vi anpassar våra säkerhetslösningar efter dina behov.

Vi anpassar efter dina behov

Oavsett bransch och verksamhet har vi rätt säkerhetslösning.

 

Varje system bygger på standardiserade lösningar, men kombinationerna varierar efter behov och önskemål. Därför kan vi erbjuda ett brett utbud och hög service till mycket förmånliga priser anpassat för allt från det lilla kontoret till företaget med nationell verksamhet.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Genom att klicka på knappen accepterar du våra användarvillkor

För alla branscher

Med över 25 års erfarenhet och snart 70.000 företag på kundlistan har vi lärt känna alla branscher. Vi förstår ditt företags specifika behov och pratar ditt branschspråk. Det är genom att lyssna på våra kunder som vi har nått positionen som marknadsledare inom säkerhetslösningar för företag.

  • Handel & butik

En öppen miljö med varor och kunder kan inbjuda till både stöld och hot. Observer Direct Trygg är skräddarsytt för ändamålet. Med tjänsten Observer Direct Optimera får du besöksstatistik, användbar för effektivare verksamhet och ökad lönsamheten.

  • Kontor

En genomtänkt satsning på ett bra kontorslarm är alltid en god investering. Du ger ditt företag ett effektivt förebyggande skydd mot inbrott, brand och dyrbara produktionsstörningar.

  • Industri & verkstad

Med Observer Direct Flex skyddar och övervakar du industrilokaler, verkstadsmiljö och utomhusytor mot intrång, stöld och brand. Allt i en och samma integrerade säkerhetslösning.

  • Hälso- & sjukvård

Mediciner och liknande produkter är stöldbegärliga, men vårdens lokaler är oftast öppna. Ett larmområde kan delas in i zoner. Rum med stöldbegärligt material kan larmsäkras dygnet runt medan andra rum är öppna för verksamhet.

  • Lantbruk & gårdar

Inom lantbruk och verksamheter som ridskolor, avel och travstall finns stora risker för inbrott, brand och skadegörelse. Vi skräddarsyr lösningar tillsammans med dig och eventuella kravställare.

  • Bygg & anläggning

En byggarbetsplats kan vara svårövervakad och risken för stöld och skadegörelse är stor. Med våra flyttbara larm- och kameralösningar kan vi snabbt anpassa skyddet till olika skeden i byggprocessen.

  • Restaurang, bar & café

Säkra rutiner för verksamheten och de anställdas säkerhet är ett måste. Bra inbrottslarm, brandskydd och överfallslarm vid kassa och uppräkningsrum är primära säkerhetsförslag från Securitas Direct.

  • Kyrka & församling

Allt fler kyrkor och församlingar utsätts för inbrott, stöld och skadegörelse. Med ett inbrottslarm, kanske med integrerad brandvarning och punktlarm på värdefulla objekt, kan våra kyrkor förbli en fri och öppen plats för alla.

  • Föreningar

Många föreningar är ideellt uppbyggda och har en ansträngd ekonomi. Men vad skulle skadegörelse, brand eller inbrott medföra för verksamheten? Kontakta Securitas Direct för info om ett kostnadseffektivt skydd.

  • Offentlig verksamhet

Offentliga funktioner, som social eller teknisk service, sköts ofta av kommun eller entreprenörer. Vi erbjuder larmlösningar för samhällskänsliga objekt. T.ex. larm och övervakning av knutpunkter för tillförsel av vatten, el och telefoni.