Användarvillkor avseende personuppgifter

Vid inskickat formulär kontaktar vi, Securitas Direct Sverige AB, Box 314, 581 02 Linköping, org nr 556893-9010, dig för rådgivning och uppföljning av ditt ärende kort efter att formuläret kommit oss tillhanda. De uppgifter du lämnar till oss i form av namn, telefonnummer och emailadress behandlas av oss eller annat bolag inom Securitas-gruppen med anledning av ditt företags intresse för våra produkter och tjänster och för att kunna rådge och informera kring dessa via telefon, e-post, sms eller postutskick. Uppgifterna kan för lagring och sortering komma att tillhandahållas sådan av oss anlitad tjänsteleverantör lokaliserad inom och/eller utanför EU/EES med vilken vi ingått personuppgiftbiträdesavtal och som därigenom åtagit sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

 

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta i så fall vår kundtjänst på kundtjanst@securitasdirect.se.

 

Vi försäkrar att vi inte kommer sälja några personuppgifter till tredje part.

Larmoperatör på Securitas Direct