Insatser ur verkligheten

Butik

Stöld

Personal observerar en påverkad person som plockar på sig varor. 


Personal försöker att jaga efter gärningsmannen men utan resultat. De återvänder till butiken och trycker därefter direkt kontaktlarm.


Väktare anländer men utan att finna gärningsmannen. Denne fastnar dock på bild på kundens utpasseringskamera, identifiering i efterhand är möjlig.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning