Insatser ur verkligheten

Entreprenad firma

Försök till stöld

Person observeras vid två containrar som står uppställda på området. 
Väktare skickas för kontroll. Personen har inte lyckats tillgripa något

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning