Insatser ur verkligheten

Bilförsäljningsföretag

Stöld

Två personer ses på baksidan av byggnaden. Polis och väktare larmas. Operatören ser hur personerna bär saker ifrån området. Polis anländer och griper personerna med stöldgodset som visar sig vara fälgar.