Insatser ur verkligheten

Butik detaljhandeln

Snatteri

Personal upptäcker snattare och trycker på trygghetsknappen. Väktare, cityväktare och polis tillkallas. Cityväktaren följer efter snattaren.