Insatser ur verkligheten

Byggarbetsplats

Olaga intrång

Kl 21:52 Får operatör in kameralarm och noterar genast en person på bild. Personen går in i en byggnad och stänger efter sig. Polis meddelas och anländer strax efter till platsen, där de griper personen. Polis och väktare söker igenom platsen.