Insatser ur verkligheten

Företag inom industriprodukter

Olaga intrång

Tre personer syns via en kamera på företagets bakgård. De går in i ett släp som står uppställt på platsen. Väktare skickas till platsen och påträffar tre ungdomar som vistas i släpet. Väktaren avvisar dem från platsen.