Insatser ur verkligheten

Skola

Obehöriga på område

En grupp personer ses gå in på skolans område. Väktare skickas till platsen. Personerna avvisas.