Insatser ur verkligheten

Renhållningsfirma

Stöld

Person ses gå in på företagets område med cykel och cykelkärra. Personen stannar vid ett skärmtak och plockar där på sig material. Väktare meddelas och en operatör ropar ut via högtalare att personen är identifierad. Personen lämnar platsen. Väktaren träffar därefter på en person strax utanför och upplyser denne om att området är övervakad. Dock ej säkert att personen är samma som den som syntes på kameran.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning