Insatser ur verkligheten

Byggarbetsplats

Stöld

En obehörig skåpbil ses på byggarbetsplatsen. Polis och väktare skickas dit. Två personer ses lasta in något i skåpbilen. Personerna hinner lämna innan väktare och polis anländer. Polisen stoppar dock två skåpbilar i närheten av platsen. Securitas Direct har ej fått information från polisen om något gripande skedde.