Insatser ur verkligheten

Kommun – teknisk service

Försök till stöld

Larm inkommer kl 19:46. En person observeras på området. Väktare och polis tillkallas. När väktaren anländer ser han en person som flyr ut i skogen och lämnar efter sig en påse med tillgripna föremål.