Insatser ur verkligheten

Skola

Försök till inbrott

Flera personer upptäcks på skolans område i färd med att ta sig in i en container. Väktare tillkallas och personerna flyr när väktaren anländer.