Insatser ur verkligheten

Skola

Olaga intrång

Två personer upptäcks inne på skolans område. Väktare tillkallas. Även polis anländer och båda personerna grips.