Insatser ur verkligheten

Skola

Olaga intrång

Larm inkommer från kamera kl 02:38. En person observeras på området. Väktare skickas och polisen meddelas. Personen på området verkar stjäla något som ser ut som rör. Polisens hundförare anländer, griper personen och genomsöker området tillsammans med väktare. Ingen mer person påträffas.