Insatser ur verkligheten

Skola

Olaga intrång

Två personer ses kl 00:36 passera över gården. De klättrar sedan upp för brandtrappan och uppehåller sig på taket. Väktare tillkallas och konfronterar personerna på taket. Personerna lämnar området och väktaren konstaterar att ingen skadegörelse utförts.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning