Insatser ur verkligheten

Hotell

Bråk

Kl 00:41 inkommer ett kontaktlarm från receptionen och vi motringer platsen. Personal meddelar att det är en bråkig person på plats. Vi skickar både väktare och polis till platsen, där polisen omhändertar personen.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning