Insatser ur verkligheten

Återvinning

Olaga intrång

Klockan 22:26 observeras en person inne på området. När väktare anländer påträffas personen som säger sig leta efter frigolit. Polis tillkallas och omhändertar personen.