Insatser ur verkligheten

Teknisk service

Olaga intrång

En person, som går omkring och plockar saker, observeras inne på området kl 18:01. Högtalare används men personen avlägsnar sig inte. Polis och väktare tillkallas till platsen och personen grips av polis.