Insatser ur verkligheten

Bensinstation

Olaga hot

Kl 19:13 inkommer överfallslarm. Operatören kan omgående observera en man som uppträder hotfullt mot personal. Mannen lämnar efter några minuter butiken med sin familj. Väktare samt polis anländer kort därefter och lyckas få stopp på det fordon mannen färdas i.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning