Insatser ur verkligheten

Retail

Slagsmål

Vi får kl 20:48 in ett kontaktlarm. När vi motringer upplyser personal på plats om att det pågår ett slagsmål strax utanför lokalen. Polis och väktare tillkallas. Under hela förloppet kontrollerar larmoperatören live och vi får med personerna som deltagit i slagsmålet på bild. 

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning