Insatser ur verkligheten

Utomhusbad

Obehörig person

Kameralarmet går kl 00:11 och vi ser 6 personer på plats. Väktare tillkallas och polisen meddelas.

Väktare ankommer och får tag på två personer, resterande fyra springer från platsen. Väktare

tar legitimation på en av personerna och avvisar dem från platsen.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning