Insatser ur verkligheten

Skola

Obehörig person

Två ungdomar ses leka med skolans cyklar kl 21:02. Operatör använder högtalaren och ungdomarna avlägsnar sig från platsen.