Insatser ur verkligheten

Skola

Obehöriga inom området

En person ses kl 01.07 på skolområdet. Väktare skickas till platsen för kontroll. Väktaren griper gärningmannen inne i byggnaden och polis tillkallas. Gärningsmannen erkänner händelseförloppet för polisen, inget är tillgripet.