Insatser ur verkligheten

Butik

Hotfull person

Vi får in ett kontaktlarm 13:21, på klippet syns en man som argumenterar livligt. Samtidigt motringer vi butiken för att se vilken åtgärd som ska utföras. Butikspersonal begär en väktarutryckning. Väktaren kommer till platsen 13:28 och avvisar mannen från butiken.