Insatser ur verkligheten

Gocartbana

Obehöriga inom området

Kamera C3 larmar 21:20, då observeras två personer som kör gocart. Väktare anländer till platsen och avvisar de två personerna.