Insatser ur verkligheten

Rörservice

Inbrott

Kl 01:24 observerar kameran två personer som bär på ett föremål. Väktare och polis
tillkallas. Väktaren anländer 01:32 och konstaterar att det varit inbrott på plats. Väktaren lämnar sedan platsen kl 02:30.