Insatser ur verkligheten

Hotell

Obehöriga som ej vill avlägsna sig

Kontaktlarm inkommer från platsen 02:09. Vid motringning uppger personal att personer som inte är hotellgäster vägrar lämna lokalen. Väktare skickas till platsen för kontroll och assistans, dessutom meddelas polis. Väktare kommer till platsen 02:22, då har polisen redan anlänt. Personerna avvisas, efter viss diskussion, från platsen.


Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning