Insatser ur verkligheten

Renhållning

Obehöriga inom inhägnat område

Två personer observeras kl 03:15 när de passerar kamera C1 och C2. Operatören ropar i högtalaren och personerna avlägsnar sig från området.