Insatser ur verkligheten

Entreprenadföretag

Obehöriga inom området

Kameralarm inkommer till larmcentralen kl 23:02. En person har uppmärksammats på området.

Företagets kontaktperson blir meddelad om händelsen samtidigt som väktare skickas till platsen. Även polis meddelas och åker dit. Kontaktpersonen möter upp polis på plats. Tillsammans söker de av området, och med hjälp av signalement från larmcentralen hittar de personen som är kvar på området.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning