Insatser ur verkligheten

Bygg/Anläggning

Obehöriga inom inhägnat område

En person syns i kameran vid kl 04:49. Han går in på området och försvinner ur bild. Operatören ropar i högtalaren, mannen kommer tillbaka och ser ut att lämna området. Tio minuter senare syns mannen komma tillbaka. Operatören använder än en gång högtalaren. Mannen lämnar området. Under tiden tillkallas väktare som senare kommer till platsen. De påträffar inte mannen och kan inte se att det finns någon åverkan på byggnaden. Väktarna lämnar därefter platsen.


Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning