Insatser ur verkligheten

Återvinning

Obehöriga inom inhägnat område

Vid kl 20:49 observerar vi en person som går in på området, väktare och polis tillkallas. Strax därefter kan personen gripas. Ingen åverkan har rapporterats.