Affär - Obehörig inom skyddat område

2015.11.26, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

01:23 inkommer ett larm där en person observeras inne på inhägnat område. Operatören ser hur en person först går runt vid containrarna på gården och sedan vidare in i ena tältet. I samråd med larmansvarig så tas beslut att skicka ut en väktare och även polis. Vid ankomst informeras vi om att en person har blivit gripen av polisen.