Byggarbetsplats – Obehöriga inom inhägnat område

2015-05-13

Två personer ses passera förbi kameran på inhägnat område kl 02:00.

Larmoperatören använder högtalaren för att få personerna att lämna platsen, och tillkallar dessutom väktare som genomsöker området med hund. En person ses springa från området, det är dock oklart om personen tillgripit något.