Byggnation, inbrott

2016.09.08 STOCKHOLMS LÄN

Larm inkommer kl 04:10 från kamera med person på bild. Personen ses dra ut en kundvagn från byggnaden. Polis och väktare skickas till platsen. Polis söker genom området med hund och griper en person med kundvagnen i anslutning till området.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning