Byggnation – Obehöriga inom bevakat område

2015-10-02 ÖSTERGÖTLANDS LÄN

23:14 inkommer ett larm där två personer observeras inne på inhägnat område. Väktare skickas till platsen. I samband med detta meddelas även Polisen.

Väktare ankommer till platsen 23:22 och kan då gripa tre personer som bär på material från området. Polisen ankommer efter en stund och omhändertar de tre personerna. Efter att ha kontrollerat förövarnas identiteter skjutsar Polisen iväg dem och släpper av dem utanför stadens gränser. Det tillgripna materialet, bestående av verktyg och kemikalier, återlämnas till det garage på området som det tagits från. Väktare noterar att personerna antagligen tagit sig in genom ett tidigare lagat hål i staketet. I övrigt hittar de inget att anmärka på. Väktare lämnar platsen 00:56.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning