Byggnation, skadegörelse

2016.09.08 STOCKHOLMS LÄN

 

Det första larmet inkommer kl 01:01 från en av kamerorna med en person på bild. Väktare kallas till platsen. Väktaren genomsöker området utan resultat och lämnar utan vidare åtgärd. Kort efter att väktaren har lämnat, inkommer ett larm igen kl 01:18. En person observeras nu på en av de andra kamerorna, då denne klättrar på en stege vid en container. Väktare anländer till platsen 01:28 och finner grinden uppbruten som han sedan lagar. Ingen gärningsman är kvar på området. 

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning