Elnätsdistribution, Försök till inbrott

2016.09.03 Helsingborg

Kameralarm inkommer med två personer på bild. Operatören ropar ut i högtalaren som finns på platsen, men de två personerna avlägsnade sig ej. Väktare och polis tillkallades och de två gärningsmännen greps på platsen.