Renhållning - Obehöriga inom inhägnat område

2014-09-16  

Två personer observeras kl 03:15 när de passerar kamera C1 och C2. Operatören ropar i högtalaren och personerna avlägsnar sig från området.