Smidesföretag – Obehöriga inom inhägnat område

2015-03-07

Kamera på företagets framsida larmar kl 20:38. En person ser ut att försöka forcera grinden. Då larmansvarig inte kan nås för att verifiera om någon behörig ska befinna sig på platsen för tillfället, skickas väktare för kontroll.

Även polis meddelas. Väktare inkommer till platsen 21:11 och söker då av området. Några skador på staketet observeras inte, grinden är stängd och låst. Ingen skadegörelse eller åverkan på uppställt material eller byggnader.

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning