Anställda  hos Securitas Direct

Ansök här

Säljare Göteborg
Publicerat: 2017-09-01, Ansök senast: 2017-09-30  

Villkor för behandling av personuppgifter

Alla uppgifter om Dig som vi får tillgång till under ansökningsförfarandet kan komma att lämnas vidare till andra enheter inom Securitas Direct. Uppgifter kan komma att inhämtas både från Dig och från andra källor. Även om Du inte får en anställning, kan vi behålla uppgifterna för att vid ett senare tillfälle kunna beakta Din ansökan för andra tjänster. Uppgifterna används för rekryteringsändamål.


Vi skyddar den information som du registerar hos oss. Vi kan dock inte garantera säkerhet mot dataintrång, andra angrepp eller säkerhetsfel. För att gå vidare bekräftar du att du har läst ovanstående bestämmelser och att du samtycker till att den information vi får tillgång till används på ovanstående sätt.