Inbrott och stöld drabbar verksamheten på flera sätt

Ett inbrott kan drabba verksamheten på flera sätt. Förutom att det kan vara otäckt och skapa en otrygghet för personalen tar det även tid att återgå till det normala efter ett inbrott.

Många lantbrukare har de senaste åren drabbats av stölder av kemikalier. Något som är både kostsamt men också tidskrävande att införskaffa på nytt.

Genom att ha ett larm med kameraövervakning minskar risken för att drabbas av inbrott drastiskt. Skulle du drabbas är uppklarandekvoten av brotten betydligt högre om förloppet finns fångat av kameror.