Effektiv stöldskyddsmärkning

Genom att stöldskyddsmärka värdefull utrustning ökar du den avskräckande effekten mot inbrott. Som enda säkerhetsleverantör erbjuder vi dig som kund nu effektiv stöldskyddsmärkning med dokumenterad förebyggande effekt.

Märkningen är en bra komplettering till din säkerhetslösning, om du mot förmodan drabbas av inbrott meddelar vi polisen om ditt unika ID-nummer som kan binda gärningsmännen till brottet och öka sannolikheten att du får tillbaka stulen egendom.

Vi förvarar din inventarieförteckning över märkta föremål hos oss. Du behöver alltså aldrig fundera över var listan finns, eller vilket ID-nummer er utrustning är märkt med. Om du behöver uppdatera listan, skickar du bara in en komplettering så löser vi resten.