25

Med vår kameraövervakning Observer Direct sker gripande på plats i 25% av fallen. Är det viktigt för dig med snabb åtgärd?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Jump to:

Nej

Jump to:


Jump to:


Jump to:


Jump to:


Jump to: